6. Toeleidingsinitiatief

Vergroot de toegankelijkheid door jouw communicatie te koppelen aan een toeleidingsinitiatief. Een gratis proefles en/of het lezen van een folder van jouw sportclub, is vaak niet voldoende. Mensen moeten overtuigd worden door iemand die over de club vertelt en/of met hen meegaat.

Vooral de angst voor het ”onbekende” houdt kansengroepen zoals personen van diverse afkomst, personen in armoede, holebi's en transgender personen en personen met een handicap tegen om deel te nemen aan sport. De organisatie van een toeleidingsinitiatief is zeker drempelverlagend.  Toeleidingsinitiatieven kan je organiseren onder veel vormen:

  • Openclubdagen, kijkdagen of startdagen voor beginners

Breng je sportclub naar buiten (vb. Maand van de Sportclub) zodat de potentiële sporter de sport binnen de eigen context leert kennen en daar al kan inschatten of hij/zij het niveau zal aankunnen.

  • Proeflessen

Laat de potentiële sporter via proeflessen kennismaken met jouw sportclub (ervaringen opdoen, wegwijs maken).

  • Buddysysteem

Bij een buddysteem mag een bestaand lid een vriend/vriendin meenemen. Deze groepsaanpak of buddysystemen werken positief omwille van gevoelens van “veiligheid” en “vertrouwelijkheid”.

  • Rolmodellen

Ook het inzetten van “rolmodellen” is een aanpak die loont. Potentiële sporters kunnen zich identificeren met het rolmodel, ook dit zorgt voor een gevoel van “veiligheid”.