6. Ouderbetrokkenheid

Een regelmatig contact tussen de sportclub en de ouders kan de werking bevorderen. Het zorgt voor een betere afstemming tussen de wensen van de leden en de intenties van de sportclub. Het stelt de club ook beter in staat om ouders aan te spreken over hun kennis, inzicht en ervaringen. Op die manier voelen de ouders (en leden) zich beter thuis in de club en wordt de kans groter dat de ouders door die betrokkenheid mee willen bouwen aan de sportclub. Ouderbetrokkenheid kan dus een belangrijke bijdrage leveren voor een optimale werking.

Clubs hebben ouders nodig, maar wees realistisch in jouw verwachtingen. Bespreek met de ouders welke rol zij kunnen opnemen. Ook het opnemen van een eerder beperkte taak kan waardevol zijn. Elke ouder die je kan bereiken, telt. Probeer een beurtrol af te spreken om de kinderen te vervoeren en de truitjes te wassen. Spreek ouders er persoonlijk over aan.

Weet ook dat je sommige ouders nooit zal bereiken. Er zijn grenzen aan de inspanningen van een sportclub om ouders te bereiken. Sommige ouders kunnen door omstandigheden de sport van hun kinderen niet van dichtbij volgen.

GOED VOORBEELD

Turnkring De Hoop & Ouderbetrokkenheid

LINK

Op www.sportendiversiteit.be staan heel wat tips voor clubs om rond ouderbetrokkenheid aan de slag te gaan. Zowel “beginners” als “gevorderden” vinden er zeker enkele bruikbare en gemakkelijk toepasbare tips.