5. Transportmogelijkheden

Niet iedereen heeft een auto of een fiets. De prijs van openbaar vervoer of beperkte transportmogelijkheden kunnen een drempel vormen. De aan- of afwezigheid van openbaar vervoer kan bepalend zijn om naar de sportclub te komen. Vergeet ook niet dat mensen uit kansengroepen thuis misschien geen internet hebben om busuren of vervoersalternatieven op te zoeken.

Als club kan je hier een belangrijke rol in spelen. Weet dat de mobiliteit van verschillende groepen soms beperkt is. Als je je leden kent, kan je naar oplossingen zoeken: promoot carpoolen of zoek samen de busuren en de wandelroute naar de club op. Kleine inspanningen kunnen voor deze leden reeds het verschil maken.