5. Cultuurverschillen

In een hedendaagse moderne sportclub sporten personen van diverse afkomst. En maar goed ook, want één op tien Vlamingen is van andere afkomst. Dat brengt cultuurverschillen met zich mee. Ook is er een verschil in sportcultuur.

Vaak zit de club met vragen en vrezen de trainers en begeleiders dit publiek niet “aan te kunnen”, bijvoorbeeld omdat ze te weinig interculturele bagage hebben. Met goed luisteren naar elkaar en je verwachtingen duidelijk te maken, kom je al een eind ver.

Het inzetten van “rolmodellen” op elk clubniveau is een aanpak die loont. Potentiële sporters kunnen zich identificeren met deze personen en zien dat ook zij welkom zijn.

Culturele of religieuze verschillen kunnen ook tot discussies leiden over sportkledij. Denk als club na over wat strikt noodzakelijk is en hoe je daarnaast kan tegemoetkomen aan vragen van leden om lossere of meer bedekkende kleding te dragen.

LINK

Op www.sportendiversiteit.be (FR) vind je tips om in de sportclub rond diversiteit aan de slag te gaan. Zowel “beginners” als “gevorderden” vinden er zeker enkele bruikbare en gemakkelijk toepasbare tips.

DOCUMENT

Heb jij ook vragen over omgaan met etnisch-culturele diversiteit in je sportclub? In de brochure "Scoren met diversiteit: veelgestelde vragen over islam en sport" vind je concrete antwoorden, tips, achtergrondinformatie over de islam... doorweven met getuigenissen en ouders.

De brochure "scoren met diversiteit" geeft voetbalclubs een voorzet voor meer diversiteit en het aantrekken van een divers publiek, maar is zeker ook toepasbaar voor niet-voetbalclubs.