5. Begrijpbaarheid

Sta je open voor een breed publiek, dan kunnen er soms taalproblemen opduiken. Anderstaligen of mensen met een beperkte kennis van het Nederlands zullen je boodschap moeilijk begrijpen. Met een beetje inspanning en goodwill van beide kanten kom je al een eind ver.

Praten met elkaar is de boodschap. Ondersteun jouw mondelinge communicatie met geschreven communicatie zoals brieven, brochures of affiches. Soms kan je je bedienen van een tussentaal als het Engels of het Frans om je boodschap over te brengen. Hou altijd volgende tips bij de hand:

 • Alles in 3 talen vertalen is niet mogelijk
 • Gebruik eenvoudig Nederlands
 • Toon respect voor de moedertaal van de anderen
 • Hou de informatie beknopt
 • Besteed minder aandacht aan bijzaken of laat ze weg
 • Gebruik korte woorden
 • Vermijd vakjargon
 • Wees concreet
 • Vermijd uitdrukkingen en let op met humor
 • Gebruik foto’s. let op! Beeldmateriaal is vaak cultureel bepaald, hou hier rekening mee.
 • Indien nodig: probeer een tolk in te schakelen, of een ouder of lid die de taal spreekt

GOED VOORBEELD

Vzw de Rand lanceerde een sportwoordenboekje en ander didactisch materiaal om anderstalige ouders en hun kinderen te helpen als ze sporten in een Nederlandstalige sportvereniging. Het boekje telt 51 pagina's, bevat veel foto's en pictogrammen om duidelijk te maken wat een woord betekent. Er werd ook een speciefieke speldoos voor voetbal gelanceerd.

 

Op de website van BOEST! vind je een heel goed filmpje met enkele concrete tisp voor trainers.