4. Samenwerking

Wil je inzetten op het bereiken van specifieke doelgroepen, zoals holebi's, mensen in armoede of personen van andere afkomst? Dan kun je contact opnemen met andere organisaties en diensten die door de eigenheid van hun werking deze groepen beter bereiken. Vele handen maken licht werk en op deze manier kunnen jullie elkaar versterken.

Via praktische initiatieven kan je een nieuw doelpubliek bereiken. Organiseer bijvoorbeeld een sportdag, sportkamp, lessenreeks of recreatief tornooi in samenwerking met deze(sociale) verenigingen. Ook de sportdienst kan ondersteunen en zorgen voor promotionele of logistieke omkadering of zelfs extra begeleiding voorzien. De sociale partner zorgt voor de toeleiding van deelnemers en voor een aanpak op maat. Ga in dialoog en bespreek wie welke taken op zich neemt.

GOED VOORBEELD

Tijdens de Internationale Dag tegen de Homofobie op 17 mei 2011 speelden de spelers van KV en RC Mechelen in roze truitjes een wedstrijd op de Grote Markt om op een ludieke manier de problematiek omtrent homofobie onder de aandacht te brengen. Deze actie werd gevoerd in het kader van de campagne: "Homofobie? Geen bal aan!" en is een samenwerking tussen Mechelse Hattrick vzw, stad Mechelen en de dienst Diversiteit en voetbalclubs KV en RC Mechelen. Ze ontvingen hiervoor de Homofilieprijs 2011.