4. Nieuwe leden een plaats geven

Een sportclub die openstaat voor iedereen, maakt er werk van om nieuwe leden echt een plaats te geven. En dat gaat verder dan hen aansluiten en hen een plaats geven in de ploeg.

Maak contact met jouw nieuwe leden en probeer ze direct bij de club te betrekken. Sla een brug tussen “oud” en “nieuw”. Iedereen probeert binnen zijn eigen mogelijkheden bij te dragen aan de clubwerking. Maak duidelijke afspraken (op tijd komen, vervoer van en naar wedstrijden, …), maar probeer ook te luisteren. Luisteren naar elkaar en elkaar respecteren is belangrijk.

Heel wat ouders en leden worden nooit persoonlijk gevraagd om een taak op te nemen binnen de club, terwijl ze er wel toe bereid zijn. Vraag nieuwe leden als vrijwilliger. Vraag hen zelfs om een bestuurdersfunctie op te nemen. Bekijk alternatieven als een lid een bepaalde verwachting niet kan inlossen.

GOED VOORBEELD

Heel wat clubs houden jaarlijks een teverdenheidsenquête. zo weten ze wat er leeft bij hun nieuwe, maar ook huidige leden.

Tevredenheidsenquête: ledenbevraging

Tevredenheidsenquête: evaluatie van een lesssenreeks

GOED VOORBEELD

KNVB & Nieuwe leden een plaats geven