3. Rolmodellen

Om het wederzijds begrip en de samenhang in een sportclub met veel diversiteit te vergroten, heb je niet enkel leden, maar ook medewerkers van diverse afkomst nodig. Heb je veel allochtone leden en alleen maar autochtone trainers en medewerkers, dan kan dat voor vervreemding zorgen. Het zoeken van rolmodellen of brugfiguren uit verschillende groepen zal drempelverlagend werken in sportclubs en is een belangrijke hefboom. Zij kunnen een sleutelrol vervullen in verschillende onderdelen van het clubleven.

Rolmodellen inzetten is een aanpak die loont. Nieuwe leden kunnen zich identificeren met deze personen en dit zorgt voor een “iedereen is welkom-gevoel”.

GOED VOORBEELD

KFCO Wilrijk & Brugfiguren