3. Aanwezigheid op nevenactiviteiten

Naast sportieve activiteiten organiseren sportclubs heel wat nevenactiviteiten: een eetfestijn, quiz of het uitbaten van een kantine. Die nevenactiviteiten ondersteunen het clubleven, financieel en sociaal. Ze kunnen ouders betrokken maken zodat ze sneller taakjes opnemen en zich inzetten voor de club. Voor een sportclub zijn de nevenactiviteiten belangrijk en vormt de aanwezigheid van de geëngageerde ouders de basis van een gezonde club.

Clubs verwachten dat ouders aanwezig zijn op nevenactiviteiten en dat ze komen supporteren voor hun kinderen. Maar sommige ouders zien niet in wat ze kunnen toevoegen aan wat de trainers en de club doen. Om ouders meer te betrekken, moet je hen aanspreken. Wijs op het belang van hun aanwezigheid tijdens de activiteiten. Probeer je ook eens te verplaatsen in hun positie. Hoe hoger ouders het belang van de sportclub voor hun kind inschatten, hoe groter de kans dat ze zelf investeren in de club.

DOCUMENT

Welke feesten en activiteiten zijn er? Geef jouw leden een jaaroverzicht van de activiteiten mee.