2. Terugbetalingsmogelijkheden in kaart brengen

Van sportclubs wordt niet verwacht dat zij de ‘armoedeproblematiek’ alleen aanpakken. Door in kaart te brengen welke organisaties sportdeelname terugbetalen kan je financiële drempels makkelijker wegwerken.

In de meeste gevallen heeft het OCMW een terugbetalingssysteem voor zijn klanten. Neem contact op met het lokale OCMW en vraag na hoe het zijn middelen voor sport aanwendt. Elk OCMW heeft zijn eigen werkwijze en eigen huisreglement. In vele gevallen kunnen OCMW-klanten een beroep doen op een sportcheque. Dit bedrag kan in sommige steden of gemeenten oplopen tot 250 euro waarbij de OCMW-klant nog slechts 10% van de totale prijs moet betalen.

Ook de sportdienst kan je wellicht een overzicht geven van de kortingssystemen in jouw gemeente. Veel steden en gemeenten bieden immers mensen met een beperkt budget de mogelijkheid om deel te nemen aan het sport- en vrijetijdsaanbod via een vrijetijdspas. Vraag na wat de verschillende mogelijkheden zijn bij jou in de buurt.

Informeer jouw sporters over de terugbetalingsmogelijkheden voor lidgeld en materiaal. Doe dit op basis van de informatie die je krijgt van het OCMW of de sportdienst. Ga er niet zomaar van uit dat de (nieuwe) leden op de hoogte zijn van de bestaande terugbetalingsmogelijkheden. Vermeld ze expliciet bij jouw lidmaatschapstarieven.

Raad geïnteresseerde ouders in armoede aan om te informeren bij het OCMW van hun stad of gemeente.

DOCUMENT

78 Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikken over een aanvaarde afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Staat jouw gemeente in deze lijst neem dan zeker contact met de lokale sportdienst, want dan zijn er lokale afspraken om participatie in sport, cultuur en jeugdwerk te stimuleren.

LINK

Op de website www.rapopsportkamp.be vind je informatie over “hoe het inschrijvingsgeld verlagen?”.