2. Inschrijvingsmoment

Het inschrijvingsmoment is het ideale moment om de impliciete en expliciete regels in je club te overlopen. Want: goede afspraken maken goede vrienden. Een inschrijving verdient dus veel aandacht en gebeurt niet in een volle kantine aan de toog. Neem je tijd voor een persoonlijk gesprek en werk met een onthaalbrochure. Maak een lijstje met alle informatie die je aan de nieuwe speler en zijn ouders wil meegeven. Je doet dit het best aan de hand van je onthaalbrochure.

Geef nieuwe leden de onthaalbrochure of een huishoudelijk reglement mee naar huis zodat ze het nog eens kunnen nalezen.

DOCUMENT

In Antwerpen werkte de8 vzw in samenwerking met Antwerpse voetbalclubs de checklist voor een inschrijving uit. Bekijk deze checklist voor een succesvolle inschrijving.