2. Creëer teams

Iedereen voelt zich het beste thuis in een (h)echt team. Begeleiders en trainers kunnen daarvoor zorgen. Creëer een teamgeest en bedenk acties om de samenhorigheid te bevorderen. Iedereen gelijk. Verschillen maken niet uit. Zo krijg je een hecht team.

Een bepaalde mate van sociale binding met teamgenoten is de belangrijkste reden om lid te zij van een sportvereniging. Begin bij de jongste groepen. Doe naast sportieve oefeningen ook oefeningen op samenwerken. Beloon sociaal gedrag. Ga op uitstap met de groep. Leer je spelers in een andere sfeer kennen. En omgekeerd. Geen geld in kas? Een uitstapje moet niet duur zijn.