2. Aanspreekpunt

Een duidelijke taakverdeling binnen jouw club zorgt voor meer duidelijkheid en transparantie. Velen hebben nood aan meer dan basisinformatie en zitten ook na de inschrijving met vragen. Duid een verantwoordelijke aan waar sporters terecht kunnen bij problemen. Deze persoon kan informatie geven op maat van de sporter of zijn gezin, rekening houdend met de gezinsorganisatie en gezinssituatie.

Het aanduiden van verschillende aanspreekpunten kan de toegankelijkheid van jouw sportclub verbeteren. Denk hier goed over na en zorg dat er voor elk lid en elk probleem een aanspreekpunt is. Zet trainers/begeleiders, bestuurders en/of een (jeugd)coördinator in.

Misschien kun je een ploegverantwoordelijke aanduiden per groep. Deze ploegverantwoordelijke kan dan de nieuwe leden inschrijven en opvolgen. Denk ook aan een vertrouwenscontactpersoon voor meldingen, problemen of klachten (zoals discriminatie, pesten en seksueel grensoverschrijdend  gedrag). De aanspreekpunten die je aanduidt, moeten sociaal vaardig zijn en het belang van hun functie inzien.

Het aanduiden (en communiceren) van deze aanspreekpunten zorgt eveneens voor meer duidelijkheid en transparantie binnen jouw club en komt iedereen binnen de club ten goede.