1. Sportaanbod differentiëren

Probeer je aanbod binnen de mogelijkheden en doelstellingen van de club aan te passen aan de noden van jouw sporters. Kan je rekening houden met verschillende sportniveaus, leeftijdscategorieën, geslacht? Probeer hier dan op in te spelen. Ook de reeds aangesloten leden zullen dat aangenamer vinden. Op die manier stel je jouw sportclub open voor een ruimer publiek.

Jouw sportaanbod differentiëren en meer afstemmen op jouw sporters kan op vele manieren. Enkele voorbeelden:

  • Richt een recreatiesportafdeling op met een gediversifieerd aanbod (vb. netbal i.p.v. volleybal, joggroep in plaats van hardlopen, …)
  • Deel clubactiviteiten op in niveaus en definieer die niveaus (vb beginner: 50 m zwemmen, eigen stijl, geoefende zwemmer: 500 m zwemmen in schoolslag, gevorderde: 1000 m zwemmen in crawl en schoolslag)
  • Werk met niveaugroepen in plaats van leeftijdsgebonden trainingsgroepen (en competities). Zo sluit je laatbloeiers niet uit en blijf je vroegrijpe sporters stimuleren.
  • Creëer een omnisportaanbod. Bied je een ruim sportaanbod aan, zal de kans vergroten dat iemand een sport ontdekt waar hij of zij goed in is. Hierdoor verdwijnt een drempel. Je kan ook bijvoorbeeld per week één ‘gewone’ training en één alternatieve omnisporttraining aanbieden.
  • Creëer een sportaanbod tijdens de dag. Er is een grote groep potentiële sporters die overdag wil sporten. Gemeenten spelen hier iets vaker en gemakkelijker op in dan sportclubs. Maak ook aan de gemeentelijke sportdienst kenbaar dat jouw club hiertoe bereid is. Laat weten dat je wil samenwerken  voor het vinden van trainers/begeleiders en vrijwilligers die overdag les kunnen geven.

GOED VOORBEELD

Zwemclub Zola & Sportaanbod differentiëren