1. Onthaalbrochure

De onthaalbrochure is een handig instrument, waarin je als sportclub belangrijke informatie kwijt kan. Dat is handig voor het nieuwe lid, maar ook voor jouw sportclub. Neem er alle  afspraken in op, maar ook de verwachtingen naar de sporter en zijn ouders toe.

Laat zeker aan bod komen:

 • De club en clubwerking
  Geef een toelichting over jouw sportclub en hoe die werkt. Leg uit wat de visie en de structuur is van de club. Geef aan dat iedereen welkom is ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, seksuele identiteit en geloof.
 • Verwachtingen naar de sporter en zijn ouders
  Denk hierbij aan aanwezigheid op activiteiten, vervoer naar wedstrijden, …
 • Intern reglement 
  Wat vindt jouw club belangrijk en aan welke regels moeten spelers (maar ook clubverantwoordelijken) zich houden, … Het intern reglement kan je ook aanvullen met een ethisch charter, een fair play code, de Panathlon Verklaring, …
 • Activiteitenkalender
  Geef een overzicht van de activiteiten tijdens het volledige sportseizoen. Vertel ook al wie wanneer verwacht wordt. Denk hierbij ook aan nevenactiviteiten of trainingen die niet doorgaan (bv. in vakantieperiodes).
 • Veelgestelde vragen 
  Denk eens na over vragen waar nieuwe leden mee zitten en waar je reeds een antwoord op kan geven. Denk hierbij aan wat iemand minstens moet mee hebben op training, wat men moet doen bij een ongeval, hoe men van doorstroomt, …
 • Sportkledij
  Het aankopen en dragen van sportkledij kan een drempel vormen. Informeer je leden over wat zij minstens nodig hebben om aan de sportactiviteiten deel te nemen. Leg duidelijk uit wat verwacht wordt en welke de mogelijkheden zijn.
 • Contactgegevens
  Overloop alle contactpersonen en verantwoordelijken. Geef niet enkel een e-mailadres mee, maar ook een telefoonnummer en foto. Niet iedereen beschikt over internet of kan een mail sturen.
 • Vrijwilligerswerk
  Geef ouders de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Veel clubs kampen met een tekort aan vrijwilligers. Heb je alle leden en ouders al eens aangesproken?

Maak actief gebruik van je onthaalbrochure! Bijvoorbeeld als basis voor een gesprek met de sporter en zijn ouders.

DOCUMENT

Dit model van een onthaalbrochure kan je gebruiken in jouw sportclub. Het kan ook dienen als basis voor een gesprek met de sporter en zijn ouders.

GOED VOORBEELD

S.K. Reningelst & Onthaalbrochure

Voetbalploeg S.K. Reningelst ontwikkelde zijn eigen onthaalbrochure. Daar werd ook hun charter in opgenomen, waarin staat dat iedere speler 60% van de wedstrijd mag spelen.